Nyheter i Tomelilla

EU-Val 2024: MP störst i Brösarps valdistrikt!

Vi tackar för allt stöd, och ett fantastiskt fint resultat för Miljöpartiet i valet till Europaparlamentet. Inte minst i valdistrikt Brösarp, Tomelilla kommun, där Miljöpartiet nu enligt valmyndighetens sluträkning är största parti, med 17,64 % (+5,15%) !

Valresultat EU val 2024. Valdistrikt Brösarp Tomelilla kommun. 

Vi tackar för stöd i valet och ett mandat i KF

Claes Melin har ordinarie platsen som gruppledare i fullmäktige med Solveig Falk som ersättare.

Upphandling elavtal för Tomelilla kommun

Miljöpartiet står bakom förvaltningens förslag om att upphandla el enligt ”bra miljöval”.

Claes Melin utvecklar detta här:

Moderaterna sviker miljön
Under senaste sammanträdet i Tomelillas kommunstyrelse, där jag sitter
som ersättare, klubbades vilken form av el- och energiavtal som
kommunen ska upphandla för 2025 och framåt. I
Samhällsbyggnadsnämnden var alla beslutande partier (M/C/KD/S/V)
utom SD överens om att välja alternativet Bra Miljöval, vilket
förvaltningen hade föreslagit och som också är i linje med de klimat- och
miljömål som kommunen har satt upp.
Döm om min förvåning när Moderaterna då väljer att göra gemensam
sak med Sverigedemokraterna och välja bort alternativet Bra Miljöval till
förmån för det som kallas Fossilfri el.
Valet av miljömodell för el handlar inte bara om huruvida vi ska välja
fossilfritt eller ej. Bra Miljöval handlar också om att ta hänsyn till både
klimat och miljö, liksom till djur, växter och människor. I kriterierna för Bra
Miljöval ingår förutom att elen ska komma från förnybara energikällor
bland annat krav gällande vindkraftverks placering, vattenkraftverks
påverkan på naturliga flöden med mera. Dessutom ingår att pengar
avsätts till projekt för att bland annat reparera skadad miljö och återvinna
förbrukade solceller på ett miljövänligt och effektivt sätt.
Det handlar alltså om att ta ansvar för den negativa påverkan som
elproduktionen har, liksom att hålla sig till Parisavtalet, Agenda 2030 och
de globala målen.
Omställningen kostar lite extra, men den är nödvändig. Om vi inte
solidariskt tar de här kostnaderna nu, så kommer det att få förödande
konsekvenser för framtiden.
I Tomelilla har vi bestämt oss för att arbeta med hållbarhet, med bland
annat den så kallade munkmodellen som verktyg. Detta gör också
tjänstepersonerna i kommunhuset på ett förtjänstfullt sätt.
Hela världen befinner sig för närvarande i en allvarlig klimat- och
miljökris, orsakad av ett ohållbart utnyttjande av jordens resurser, där
även vi som bor här i Skåne påverkas.
Att inte välja Bra Miljöval anser jag vara oansvarigt mot våra barn, som
borde kunna förvänta sig att vi politiker tar beslut som möjliggör en
dräglig framtid för kommande generationer.

I december kommer ett ambitiöst utarbetat Klimatprogram att klubbas i
Kommunfullmäktige. Jag hoppas innerligt att en majoritet av våra
ledamöter då tar sig samman och godkänner detta, utan några
försvagande ändringar.
Med hopp om en bättre framtid.

Claes Melin
Ordförande i Miljöpartiet i Tomelilla

Våra kandidater till Tomelilla fullmäktige 2022
Kandidater till Tomelilla fullmäktige 
Kandidater till Tomelilla fullmäktige

Kandidater till fullmäktige i Tomelilla 2022

1. Claes Melin, översättare, tolk, Japankännare, KVERRESTAD
2. Solveig Falk, designer, SKÅNE-TRANÅS
3. Jerry Bergström, Fd sjuksköterska, SKÅNE-TRANÅS
4. Lotta Hedström, Fd riksdagsledamot, fd språkrör, ANDRARUM
5. Jan Hagman, Pensionär, ANDRARUM
6. Britt Liljekvist, Guide, ONSLUNDA
7. Thomas Springer, Apotekare, ONSLUNDA
8. Vilda Rosenblad, Författare, ONSLUNDA
9. Johan Rosenblad, Författare, ONSLUNDA
10. Misao Melin, Lärare, KVERRESTAD
11. Zuzanne Ljungblad, Slöjdlärare, TOMELILLA
12. Pernilla Linder Mirvéus, Ungdomsvårdare, TOMELILLA

Alla nyheter i Tomelilla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.