Tomelilla ska vara en hälsokommun!

Närodlad och ekologisk kost i alla verksamheter är en självklarhet och alla kommuninvånare ska lätt kunna komma ut i naturen för friskvård och grön rehabilitering. Motionsspår, idrottsanläggningar, simbassänger m.m. ska hållas i gott skick.

Utegymmet i Kronoskogen En perfekt kombination av träning, natur och socialkontakt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: