Grön klimatomställning

kräver heltäckande åtgärder

”Genom att fokusera på livscykel kostnad i stället för pris, kan vi gör upphandlingar som främjar så väl miljön som komunens ekonomi.”

 • Utbyggnad av cykel- och kollektivtrafiken.
 • Modern och hållbar bilism med förnybara bränslen och laddstolpar.
 • Förnybar energi, som sol, vindkraft och lokalt producerad biogas, i kommunens energisystem.
 • Närproducerad och ekologisk mat med egna tillagningskök på alla vårdinrättningar och skolor som serverar tillagad mat av hög kvalitet. En köttfri dag i veckan.
 • Miljö- och sociala krav i alla kommunens upphandlingar.

     

   

   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Grön KLIMATOMSTÄLLNING