miljövänlig energi

och fossilfria transporter är en självklarhet.

Miljöpartiet vill

  • Öka användandet och produktion av biogas
  • Minska energianvändningen i kommunens lokaler
  • Bygga ut cykelvägar
  • Bredband till alla i kommunen

”Att rädda klimatet och skapa jobb står inte emot varandra. Tvärtom.”

Om vi ska kunna rädda klimatet så måste vi använda alla vägar. Då är det lika viktigt att minska energianvändningen som att använda hållbara energikällor.

Med bra cykelvägar kan många korta resor göras med cykel i stället för med bil.