Nyanlända barn och ungdomar i Tomelilla

ska ges undervisning i både svenska och modersmål. Vi människor mår bäst när vi tar hand om varandra och har kul ihop. Därför ska föreningsliv och ungdomsverksamhet stödjas. Nyanlända ska också ges möjlighet att arbeta. Med god integration blir alla vinnare!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: