Divestera

Divestera

För att uppfylla klimatambitionerna som världen tagit på sig efter Parisavtalet måste många olika metoder tas i anspråk.

Att hålla den globala uppvärmningen nere under 1,5 grader kräver bland annat att investerare måste sluta gynna fossil energiproduktion med investeringar och lån. Metoden kallas divestering och är en lika viktig som ännu underutnyttjad klimatåtgärd.
Miljöpartiet i Tomelilla kommun har inom ramen för den under mandatperioden regerande ”sexklövern” (C, M, MP, L, KD och SPI) drivit på för att följa Svenska Kyrkans, Lunds Universitets och Örebro kommuns exempel, nämligen genom att placera om sina finansiella tillgångar i icke fossildriven verksamhet.

Nyheter på divestera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter