Grön KLIMATOMSTÄLLNING

Grön KLIMATOMSTÄLLNING

kräver heltäckande åtgärder

 • Utbyggnad av cykel- och kollektivtrafiken.
 • Modern och hållbar bilism med förnybara bränslen och laddstolpar.
 • Förnybar energi, som sol, vindkraft och lokalt producerad biogas, i kommunens energisystem.
 • Närproducerad och ekologisk mat med egna tillagningskök på alla vårdinrättningar och skolor som serverar tillagad mat av hög kvalitet. En köttfri dag i veckan.
 • Miljö- och sociala krav i alla kommunens upphandlingar.

     

   

   

Nyheter på Grön KLIMATOMSTÄLLNING

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter