Satsa på förskolan

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Anställa socialpedagoger i förskolan
  • Minska barngrupperna
  • Ha giftfria miljöer

En bra förskola lägger grunden till hur väl barnen klarar sig i skolan. Forskningen visar att desto bättre en förskola är, desto lättare har barnen att nå målen i grundskolan. Förskolan och barnomsorgen lägger grunden för ett livslångt lärande.

Miljöpartiet i Trollhättan vill erbjuda alla barn i Trollhättans stad en så bra förskola som möjligt. Alla barn ska ha förutsättningen att få en bra start i livet och förskolan är en viktig del av det. För att öka kvaliteten i förskolan vill Miljöpartiet att Trollhättans stad ska anställa socialpedagoger i förskolan.

Om vi sätter in tidiga resurser redan i förskolan till de elever som behöver mer stöd, så underlättar vi för dessa elever under kommande år. Det handlar också om att pedagogerna och medarbetarna på förskolan ska få ett utökat stöd.

Satsningar på förskolan är en social investering, det är en satsning på framtida generationer och den bästa investering vi kan göra.

Fördjupning i ämnet Barn och förskola

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: