Ärsmöte Miljöpartiet de gröna i Trollhättan 2024

Välkommen till årsmöte!

Datum: 03 mars 2024
Tid: 16:00 – 20:00
Plats: Järnvägsgatan 14, Trollhättan

Välkommen till årsmöte för Miljöpartiet de Gröna i Trollhättan! Mötet äger rum i vår partilokal på Järnvägsgatan 14. Under årsstämman kommer följande ärenden att hanteras:

 • Inkomna propositioner och motioner
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek
 • Val av ordförande/språkrör
 • Val av kassör
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Val av ombud till VG distriktsstämman (inkl ersättare)
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget

Efter mötet finns det möjlighet att gå vidare för mingel och samvaro på lämplig krog.

Medlemmar har rätten att skicka in motioner till årsmötet. Motioner ska vara avdelningen tillhanda senast 25 februari. Dessa skickas in till trollhattan@mp.se.

Välkommen!

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter