Årsmöte – Miljöpartiet de Gröna i Trollhättan

Årsmöte – Miljöpartiet de Gröna i Trollhättan

Nu är det dags för årsmöte!

Tiden är kl 12:00 den 27:e februari och på grund av rådande omständigheter kommer detta ske digitalt över Microsoft Teams. För att ladda ner Teams kan ni följa länken nedan: 

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/group-chat-software

(på dator: knappen "Ladda ned Teams" uppe till höger)

När programmet är installerat och ni har en användare kan ni, när tiden är inne, följa nästa länk för att komma till mötet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQxNjA3ZWItYjBlNS00OTg0LWEzMmEtNGE4ZTQyM2ZjYWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b90b5d2-3026-4898-909c-61ab55c9b4e2%22%2c%22Oid%22%3a%220f330196-986b-478c-b313-0df64846584e%22%7d

 

Vänliga hälsningar

Miljöpartiet de Gröna i Trollhättan

Relaterade nyheter

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter