En holistisk syn på äldreomsorgen

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Inrätta en holistisk syn på hälsa och välbefinnandet inom äldreomsorgen som inkluderar kulturella, HBTQ, språkliga, etniska och andliga behov, kontakt med djur och natur samt umgänge över generationsgränserna

Vi har en befolkning som blir allt äldre, därmed också en åldrande befolkning som har olika behov som måste tillgodoses. Det är viktigt att alla äldre behandlas med respekt och dignitet i vår stad. 

Välbefinnandet för våra äldre handlar om många olika saker. Däribland att få sina vardagliga behov tillgodosedda, men samtidigt handlar det även om att vara lyhörd för våra äldre och ge dem tillgång till språk, musik, upplevelser och mat från sina hemländer eller sin ungdom, vilket skulle höja livskvaliteten livet ut.

 

Det ska vara gott att leva i Trollhättan – oavsett ålder.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: