En inkluderande stad

Miljöpartiet vill

  • Inrätta ett interreligiöst råd
  • Inrätta ett HBTQ+-råd
  • Lika lön för lika arbete
  • Ökat stöd till projektet Resor i Förintelsens spår så att flera elever och lärare kan delta

All form av diskriminering är oacceptabel och utgör ett hot mot våra demokratiska grundprinciper. Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller ålder.

 

Trollhättan ska ligga i framkant när det gäller HBTQ frågor. Det är positivt att det äntligen kommer att anordnas en Pride festival i Trollhättan, då det tidigare har saknats. Miljöpartiet vill verka för att Trollhättan ska vara en välkomnande och inkluderande stad för alla oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller ålder.

 

Frågan är mer aktuell än någonsin i Sverige, då vi den senaste tiden har sett ett ökande antal hedersrelaterade brott mot HBTQ personer, utbredd främlingsfientlighet, en ökad antisemitism och sexuella trakasserier. Samhällsklimatet i allmänhet har hårdnat och många känner sig hotade och utstötta. Miljöpartiet de gröna i Trollhättan vill arbeta på flera fronter för att motverka detta.

 

Historien med Förintelsen får aldrig upprepas, det får aldrig förringas och det ska ingå skolans arbete att jobba proaktivt för att engagera elever i detta. Det är mer viktigt än någonsin att Trollhättan står upp för jämlikhet och tolerans.

 

Miljöpartiet vill att Trollhättan ska arbeta aktivt för att åstadkomma konkreta resultat som ökar jämlikheten i staden.

 

Fördjupning i ämnet Lika rätt

Utöver detta så vill vi också följande:

- Inrätta ett samarbete med Segerstedtinstitutet för fortbildning av våra lärare

- Att varje politiskt underlag ska innehålla en barnanalys

​- Att jämställdhetseffekter belyses i varje politiskt underlag

- Att Trollhättans personal och politiker utbildas i mänskliga rättigheter, lika rätt och mångfald, samt hedersproblematik, genus och HBTQ+-frågor

​- Kartlägga om HBTQ+-personers livsvillkor i Trollhättan

- HBTQ-certifiera förskole-, skol-, och fritidsverksamhet och äldreomsorgen

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: