En hållbar livsmedelsstrategi

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Att det serveras 100 % ekologisk mat i Trollhättan stads verksamheter
  • Öka andelen vegetarisk mat
  • Ha mer närodlad mat
  • Att maten ska lagas i skolorna och i verksamheterna

 

Vi möts ständigt av nyheter om klimatkrisen och att något drastiskt måste göras. Det är också lätt att känna en hopplöshet mot att faktiskt kunna påverka, men som individ kan en på ett ganska enkelt sätt minska utsläppen drastiskt och det är genom att förändra sin kost. Minskar vi matsvinnet samtidigt som vi ökar vegetarisk, närodlad och ekologisk mat kan vi på så sätt bidra till mindre utsläpp, bättre hälsa, bättre djurvälfärd och ett mer hållbart jordbruk.

Därför måste Trollhättan erbjuda våra barn i skolan och de äldre i äldreomsorgen en hälsosam och näringsrik kost. Vi vill att Trollhättans stad ska kunna erbjuda en kost som har ett hållbarhetstänk bakom sig. Där staden ökar sina ekologiska inköp samt minskar upphandlingen av animaliska produkter. Allt för att inte bidra till spridning av miljögifter, övergödning, exploatering av mark och samtidigt ge de positiva hälsoeffekter som en sådan kost innebär, vilket är minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. En kost för hälsan och miljön!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: