Kvalitet i äldreomsorgen

Kvalitet i äldreomsorgen

Miljöpartiet vill

Vi har en befolkning som blir allt äldre, därmed också en åldrande befolkning som har olika behov som måste tillgodoses. Det är viktigt att alla äldre behandlas med respekt och dignitet i vår stad. 

Välbefinnandet för våra äldre handlar om många olika saker. Däribland att få sina vardagliga behov tillgodosedda, men samtidigt handlar det även om att vara lyhörd för våra äldre och ge dem tillgång till språk, musik, upplevelser och mat från sina hemländer eller sin ungdom, vilket skulle höja livskvaliteten livet ut.

 

Det ska vara gott att leva i Trollhättan – oavsett ålder.

 

Nyheter på Kvalitet i äldreomsorgen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter