Lika rätt

Lika rätt

Miljöpartiet vill

All form av diskriminering är oacceptabel och utgör ett hot mot våra demokratiska grundprinciper. Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller ålder.

 

Trollhättan ska ligga i framkant när det gäller HBTQ frågor. Det är positivt att det äntligen kommer att anordnas en Pride festival i Trollhättan, då det tidigare har saknats. Miljöpartiet vill verka för att Trollhättan ska vara en välkomnande och inkluderande stad för alla oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning eller ålder.

 

Frågan är mer aktuell än någonsin i Sverige, då vi den senaste tiden har sett ett ökande antal hedersrelaterade brott mot HBTQ personer, utbredd främlingsfientlighet, en ökad antisemitism och sexuella trakasserier. Samhällsklimatet i allmänhet har hårdnat och många känner sig hotade och utstötta. Miljöpartiet de gröna i Trollhättan vill arbeta på flera fronter för att motverka detta.

 

Historien med Förintelsen får aldrig upprepas, det får aldrig förringas och det ska ingå skolans arbete att jobba proaktivt för att engagera elever i detta. Det är mer viktigt än någonsin att Trollhättan står upp för jämlikhet och tolerans.

 

Miljöpartiet vill att Trollhättan ska arbeta aktivt för att åstadkomma konkreta resultat som ökar jämlikheten i staden.

 

Nyheter på Lika rätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter