Mänskligt arbetsliv

Mänskligt arbetsliv

Miljöpartiet vill

Att ha ett arbete är en av det viktigaste sakerna för de flesta människorna. Det kan innebära en självständighet och samtidigt en känsla av att bidra till samhället. Men många människor upplever också att man just tillbringar mesta delen av sin tid på jobb och känner en brist på tid. För oss i Miljöpartiet är det självklart att vi måste se till alla delar av livet, där tid med familj och vänner, friluftsliv, träning, idrott, kultur är lika viktigt som att vi kan försörja oss. 

Lika självklart är det att Trollhättan med sina cirka 4400 anställda kan bli en mer attraktiv arbetsgivare om vi inför olika arbetstidsmodeller där mer tid ges till vidareutveckling och till det som är viktigt i livet. Det här är ett sätt att långsiktigt minska sjukskrivningarna och säkerställa en god hälsa för Trollhättans stads medarbetare. Allt fler röster i samhället förespråkar att tiden är vår viktigaste resurs. Den ska vi värna om.

 

Miljöpartiet de gröna i Trollhättan vill också möjliggöra inköp av cykel eller elcykel genom friskvårdsbidraget, vilket skulle öka det hållbara resandet och hälsan hos Trollhättans stads medarbetare.

 

Nyheter på Mänskligt arbetsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter