Trafik och resande

Trafik och resande

Miljöpartiet vill

I en stad som växer, så behöver vi verka för att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik. Allt för att främja ett hållbart resande. Det här är en viktig del i arbetet för en bättre miljö, trafiksäkerhet, jämställdhet och folkhälsa. Kan vi få fler att välja cykeln före bilen, så får det positiva effekter för samhället och individen. Politikens roll blir då att göra det så enkelt och så bekvämt som möjligt att välja det miljövänliga alternativet.

 

Den som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt ska gynnas. Vi vill att staden utvecklar en hyrcykel-infrastruktur med anslutning till resecentrum för att underlätta ett hållbart resande hela vägen för de som väljer att pendla, samt att mer resurser ska gå till att påskynda byggandet av fler gång och cykelvägar. Alla kan inte välja bort bilen och därför måste vi fortsätta satsa på biogasen och bygga fler laddstolpar.

 

Nyheter på Trafik och resande

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter