Miljövänlig hela vägen!

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Påskynda byggandet av fler gång och cykelvägar
  • Ha hyrcyklar i anslutning till resecentrum
  • Bygga fler laddstolpar
  • Att den tillåtna räckvidden för skolbusskortet utvidgas under vinterhalvåret till att inkludera alla som bor mer än 2 km ifrån skolan

I en stad som växer, så behöver vi verka för att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik. Allt för att främja ett hållbart resande. Det här är en viktig del i arbetet för en bättre miljö, trafiksäkerhet, jämställdhet och folkhälsa. Kan vi få fler att välja cykeln före bilen, så får det positiva effekter för samhället och individen. Politikens roll blir då att göra det så enkelt och så bekvämt som möjligt att välja det miljövänliga alternativet.

 

Den som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt ska gynnas. Vi vill att staden utvecklar en hyrcykel-infrastruktur med anslutning till resecentrum för att underlätta ett hållbart resande hela vägen för de som väljer att pendla, samt att mer resurser ska gå till att påskynda byggandet av fler gång och cykelvägar. Alla kan inte välja bort bilen och därför måste vi fortsätta satsa på biogasen och bygga fler laddstolpar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: