En stark budget i en utmanande tid

En stark budget i en utmanande tid

Tillsammans för Tyresö lägger nu sin tredje gemensamma budget för Tyresö kommun. Det sker i en situation som inte liknar något som de flesta av oss har upplevt. Pandemin pågår fortfarande, och dess effekter påverkar vårt samhälle djupt. Först och främst genom de många som drabbats av sjukdom och i värsta fall gått ifrån oss i förtid, men även vardagen för anhöriga och personal har påverkats kraftigt under år 2020.
Den sanering av kommunens ekonomi, och de effektiviseringar som vi har genomfört, gör att vi har ett bättre läge än många andra kommuner. I den här budgeten stärker vi välfärden, sänker skatten, och ser samtidigt till att säkra ett överskott som rustar oss för framtiden.

Vår ekonomi är stark, men det är inte på något sätt läge att slappna av. Osäkerheten om framtiden är osedvanligt stor. Det är mycket svårt att förutsäga hur konjunktur och arbetsmarknad kommer utvecklas efter pandemin. De stödpaket som regeringen har levererat har varit till stor hjälp, och vi har jobbat för att varenda krona av dessa medel ska komma direkt ut i verksamheterna och göra nytta. Redan under innevarande år 2020 har vi lagt två välfärdspaket med ekonomiska förstärkningar direkt till verksamheten.

Samtidigt kan vi inte bygga kommunens långsiktiga finansiering på tillfälliga stöd. Vår ekonomi måste kunna stå på egna ben även efter stödpaketen, och den här budgeten är lagd med den insikten i fokus. Vi fortsätter effektivisera, och vi fortsätter att prioritera skola och omsorg, stöd till att komma i arbete, och livskvalitet för Tyresös invånare.

Marie Åkesdotter, gruppledare kommunstyrelsen (MP):

– I den här svåra tiden har många fler än vanligt sökt sig till naturen, för rekreation men också för ro och tröst. Det är glädjande att fler upptäcker allt som vår närnatur har att erbjuda. Men med det kommer också ett större slitage och städbehov. Vi skjuter därför till medel för skötseln av våra parker och naturområden.

Parallellt med pandemin fortgår klimatkrisen, och omställningsarbetet till ett hållbar samhälle får inte tappa fart. Klimatfrågan kommer nu att integreras i alla kommunens verksamhetsområden. Varje chef får i uppgift att analysera och genomföra åtgärder som minskar verksamhetens klimatpåverkan. Alla måste bidra i omställningen.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande:

-Tack vare Tyresös goda ekonomi går vi i 2021 års budget fram med dels en skattesänkning, dels satsningar på välfärden samtidigt som vi når vårt överskottsmål för en långsiktigt hållbar ekonomi. Särskilt nöjda är vi med att kunna göra en stor satsning på äldreomsorgen, Pandemin har visat att vi behöver förstärka äldreomsorgen och nu satsar vi på ökad kontinuitet och bättre anställningsvillkor. Vi har också kunnat prioritera nödvändiga satsningar på förskola och skola för att alla barn ska kunna nå kunskapsmålen.

Mats Lindblom (L), gruppledare kommunstyrelsen:

– Nu sänker vi skatten med 20 öre. Med det goda resultatet under förra året i färskt minne, och med den positiva prognos vi har fått för årets resultat, är det högst rimligt att ta ett första steg mot att återställa skattesatsen till 2018 års nivå. Samtidigt vet vi att den pågående pandemin skapar ekonomisk osäkerhet inför den närmsta framtiden, och att kommunsektorn har stora demografiska utmaningar under en lång rad år framöver. Därför skyndar vi långsamt för att säkerställa en fortsatt god långsiktig ekonomisk hushållning, samtidigt som vi inte äventyrar ambitionsnivåerna i våra kärnverksamheter.

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter