Miljö- och klimatarbetet i Tyresö kommun intensifieras

Flera viktiga beslut har tagits för att höja miljö- och klimatarbetet i Tyresö till en ny nivå. Här är tre viktiga uppdrag:

  1. Påbörja arbetet med ett strategiskt miljöprogram för Tyresö kommun.
     
  2. Uppdatera befintlig klimat- och energistrategi.
     
  3. Ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Det nya styret “Tillsammans för Tyresö” har lyft miljö- och klimatfrågorna och bildat ett hållbarhetsutskott direkt under kommunstyrelsen med syfte att fokusera på det strategiska miljö- och klimatarbetet.

Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet:

– Nu höjer vi ambitionerna för Tyresös miljö- och klimatarbete. Tyresö kommun var först i Sverige med en översiktsplan som utgår från de globala hållbarhetsmålen. Därmed är det ett naturligt steg att miljöarbetet i stort också styrs mot dessa mål.

Det strategiska miljöprogrammet blir ett sätt att samla och systematisera arbetet, för att säkerställa att vi bidrar till att uppfylla regionala, nationella och globala miljömål.

Befintlig klimat- och energistrategi har flera år på nacken, och behöver uppdateras i och med nya rön och nya politiska mål, inte minst Parisavtalet och Sveriges klimatlagstiftning.

Medlemskapet i Klimatkommunerna blir ett sätt för oss att ytterligare spänna bågen, och se till att Tyresö är bland de ledande kommunerna i landet, för en omställning till en fossilfri framtid.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: