Miljöpartiet presenterar laguppställningen för den kommande mandatperioden

Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna bildat ett nytt styre för Tyresö – ”Tillsammans för Tyresö”. Vi tar oss an denna utmaning med lika delar ödmjukhet, kreativitet och uthållighet.

Under de senaste veckorna har vi i medlemsföreningen berett och röstat om partiets kommande representanter i nämnder och styrelser. Vi kan nu presentera det lag som ska genomföra den gröna politiken i praktiken:

 

Gruppledare i kommunstyrelsen, ordförande i hållbarhetsutskottet, samt ordförande i styrelsen för Tyresö bostäder:

Marie Åkesdotter.

Marie är en av partiets mest erfarna politiker i Tyresö. Hon har politisk bredd och kompetens från olika positioner i partiet. Maries plan inför denna mandatperiod var att trappa ner det politiska arbetet. Men med de nya politiska förutsättningarna i Tyresö, så har föreningen sett det som strategiskt viktigt att ge Marie en nyckelroll.

– Jag tackar för förtroendet och är full av tillförsikt, även om vi tar över i ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge. Vi ska stärka ekonomin, satsa på skolan och höja ambitionerna i miljö- och klimatarbetet. Nu behövs fokus och skärpa om vi ska klara av att minska vår miljö- och klimatpåverkan, säger Marie Åkesdotter.

 

Ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden:

Ajda Asgari.

Ajda är ordförande för Miljöpartiet de Gröna Tyresö. Hon jobbar just nu som lärare på Stimmets Skola men har en lång erfarenhet av både kommunal och regional politik.

– Det är ett otroligt stort förtroende som jag har fått och jag är redo att ta mig an uppdraget med oerhörd respekt. Oavsett vilka förutsättningar vi har så förtjänar alla människor att skapa ett bra och tryggt liv här i Tyresö. Nämndens ekonomi är en stor utmaning, men vi ska arbeta för att ge verksamheterna goda förutsättningar till att kunna utföra sina uppdrag, säger Ajda Asgari.

 

Övriga uppdrag i urval:

Barn och utbildningsnämnden, ledamot: Ingmar Jansson

Äldreomsorgsnämnden, ledamot: Lilian Nylinder

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ledamot: Peter Söderlund

Kultur- och fritidsnämnden, vice ordförande: Mikael Ordenius

Byggnadsnämnden, vice ordförande: Peter Söderlund

Beredning för mångfald och integration, vice ordförande: Vasilis Mavroudis