Tvärförbindelse Södertörn inte förenlig med klimatmålen

Tvärförbindelse Södertörn inte förenlig med klimatmålen

Insikten om brådskan med en klimatomställning växer. Sverige har ställt sig bakom Parismålet om att begränsa uppvärmningen till max 2 grader, och dessutom i bred enighet antagit ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag, som säger att utsläppen från vägtrafiken ska minska med 70 procent till 2030.

Trots detta så fortsätter en planering för utbyggda motorvägar, som går stick i stäv med målen. Naturvårdsverket har i ett remissvar visat att den så kallade Tvärförbindelse Södertörn, riskerar att fyrdubbla vägtrafiken på Södertörn. Det ger både ohållbara utsläpp av koldioxid, och en ohållbar stadsplanering som bryter sönder grönstrukturen och skapar bilberoende bostadsområden.

Miljöpartiet i Tyresö har därför beslutat att inte ställa sig bakom det gemensamma yttrande som Södertörnskommunerna har gjort, som är positivt till utbyggd motorväg.

Marie Åkesdotter (MP), gruppledare i kommunstyrelsen i Tyresö:

Det är många partier som säger sig ta klimatfrågan på allvar, men när det blir skarpt läge så låter det annorlunda.

Från Miljöpartiet kommer vi vara fortsatt tydliga – nya motorvägar är inte rätt utveckling på Södertörn. Och det tror vi att fler kommer inse när det är så tydliga underlag från både forskning och myndigheter som stödjer den tanken.

Relaterade nyheter

Södermanland, 6 juli 2022

Linus Lakso om kärnkraft, Sveriges radio P4 Sörmland

Västmanland, 5 juli 2022

Regional valkompass

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter