Elevers och vårdnadshavares psykiska hälsa

Elevers och vårdnadshavares psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är illavarslande, därför måste den centrala elevhälsan stärkas och stödet till föräldrar och vårdnadshavare utvecklas.

  • Stärkt elevhälsa:
    Utveckla den centrala elevhälsan och satsa på att förebygga och främja psykisk hälsa för barn och unga.
  • Stöd vid psykisk ohälsa:
    Kommunen behöver förbättra och utveckla samverkan med Region Stockholm för att fler barn och unga som mår dåligt ska få stöd av barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Stärk stödet till anhöriga:
    Vi vill se ett paket av åtgärder för att stötta de som hjälper till att vårda en anhörig. Exempelvis utbildning, samtalsstöd och avlastning.

Nyheter på Elevhälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter