HBTQI

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Miljöpartiet vill

  • att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
  • ta krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer
  • anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer
  • stärka asylrätten för hbtqi-personer
  • stärka transpersoners rättigheter.

Vi jobbar för en trygg uppväxt och ett tryggt liv för alla i Tyresö, och för ett mänskligare och mer inkluderande Tyresö.

Nyheter på Hbtqi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter