Lika rätt är allas rätt

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Miljöpartiet vill

  • att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning
  • ta krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer
  • att omvändelseförsök ska förbjudas och kriminaliseras i Sverige
  • anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer, det vill säga alla olika typer av familjer
  • stärka asylrätten för hbtqi-personer
  • stärka transpersoners rättigheter genom en ny könstillhörighetslag,
  • införa ett tredje juridiskt kön.

Krafttag mot diskriminering

Vi vill se krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer. Arbetet med hbtqi-personers rättigheter, med särskilt fokus på transpersoners utsatta situation, ska bedrivas intensivt på alla nivåer. Miljöpartiet vill införa ett skydd mot hets och hat för hbtqi-personer i EU.

Frizoner för unga hbtqi-personer

Unga hbtqi-personer har rätt till frizoner där de kan vara sig själva, som särskilda träffplatser eller ungdomsgårdar.

Bättre för stjärnfamiljer

Alla barn ska ha samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt, oavsett hur deras familj ser ut. Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken.

Vi vill anpassa familjepolitiken så att den blir mer könsneutral. Bland annat genom en tredelad föräldraförsäkring och att fler ska kunna vara vårdnadshavare i familjer med mer än två föräldrar.

Frihet i Sverige

Många hbtqi-personer i världen saknar möjlighet att leva fritt. I en del länder riskerar hbtqi-personer avrättningar eller offentliga kränkningar. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige. Ingen ska behöva skickas tillbaka till ett land där det är kriminellt att vara homosexuell eller transperson.

Transpersoners rättigheter ska stärkas

Alla människor har rätt att vara sig själva. Transpersoners synlighet i samhället har bättrats och kunskapen och stöd till transpersoner har ökat – men den psykiska ohälsan är fortfarande stor.

Miljöpartiet kämpar för en moderniserad könstillhörighetslag som ska skilja på den medicinska och juridiska processen. Det ska inte krävas medicinsk behandling för att få sin könstillhörighet erkänd juridiskt. Miljöpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön eller en möjlighet att inte registrera juridiskt kön.  Vi vill att insatserna för transpersoners psykiska hälsa ska stärkas.

En starkare hbtqi-politik i EU

Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Vi vill införa ett straffrättsligt skydd på EU-nivå mot hat och hets mot hbtqi-personer och andra minoriteter, likt Sveriges lag om hets mot folkgrupp, införa ett antidiskrimineringsdirektiv och avsätta pengar för arbete mot diskriminering.

Vi vill vidga mandatet och förstärka resurserna till EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

Fördjupning

Stenevi: Vi behöver ställa mycket högre krav på transvården
MP: ”S-regeringens förslag till ny könstillhörighetslag duger inte”
Hult, Bah Kuhnke: Det finns ingen anledning att vänta, lagstiftningen behöver komma på plats nu
En ny könstillhörighetslag – Interpellation 2021/22:305 av Emma Hult (MP)
EU blir frihetszon för hbtqi-personer. Alice Bah Kuhnke kommenterar 

Nyheter på Hbtqi

Ökat hat mot HBTQI-personer beror på SD:s inflytande

MP bäst för HBTQI-personer

MP PÅ STOCKHOLM PRIDE

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter