Lika rätt är allas rätt

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig. Alla familjer ska ha lika rättigheter, transpersoners rättigheter måste stärkas och antidiskrimineringsarbetet måste förbättras. Samhället är idag inte jämlikt och därför är det extra viktigt för oss att kämpa för hbtqi-personers rättigheter. 

Miljöpartiet vill

  • Ta krafttag mot diskriminering av hbtqi-personer.
  • Att omvändelseförsök ska kriminaliseras i Sverige.
  • Att den familjepolitiska lagstiftningen ska vara könsneutral och barn ska kunna ha fler vårdnadshavare än två personer.
  • Stärka asylrätten för hbtqi-personer.
  • Stärka transpersoners och intersexpersoners rättigheter.
  • Ändra könstillhörighetslagen så att du ska kunna ändra juridiskt könbaserat på självbestämmande och utan könsbekräftande vård.
  • Införa ett tredje juridiskt kön.
  • Förbättra hbtqi-kompetensen inom hälso- och sjukvården, skola, förskola och äldreomsorg.

 

Nyheter på Hbtqi

MP får högsta betyg i RFSL:s granskning!

Ökat hat mot HBTQI-personer beror på SD:s inflytande

MP bäst för HBTQI-personer

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter