Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Vi prioriterar framkomligheten för de mest effektiva och miljövänliga trafikslagen: gång, cykel och kollektivtrafik.

 • Pendelparkeringar vid fler busshållplatser:
  De som bor långt från en busshållplats ska enkelt kunna ta cykeln eller bilen dit. Vid kollektivtrafiknära pendelparkeringar vill vi kunna erbjuda laddplatser för bil, samt cykelparkering under tak.
 • Utveckla kollektivtrafiken på både land och vatten:
  Kollektivtrafiken ska utvecklas i samarbete med Region Stockholm. Det behövs fler tvärgående buss- linjer och direktbussar mot centrala Stockholm. Vi vill också utveckla kollektivtrafiken på vatten. Ett försök med pendelbåtar mellan Tyresö och Nacka, samt på Drevviken kan vara ett första steg.
 • Bättre framkomlighet för bussarna i Tyresö:
  Bussarna ska ha hög framkomlighet och inte fastna i bilköer. Det behövs åtgärder för att fler bussar ska kunna komma fram, särskilt på Bollmoravägen och Tyresövägen.
 • Utred spårtrafik till Tyresö:
  Busstrafiken till och från Tyresö närmar sig gränsen för sin kapacitet. Om vi ska få fler att välja kollektivtrafiken, så kommer också spårtrafik på sikt att behövas. Den planeringen behöver börja redan nu.

 

Nyheter på Kollektivtrafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter