Centrum

Centrum

Enligt Nobelpristagaren Robert Solow måste varje plats identifiera sina starkaste, mest utmärkande drag och utveckla dem, för att inte riskera att bli en plats som har allt för alla och därmed inte något speciellt för någon..
Uddevalla centrum ska utvecklas till en knutpunkt för umgänge, kultur, handel och arbete. Uddevalla centrum kan inte tävla med Torp men vi har betydligt mera av något annat, nämligen en genuin historisk stadskärna med ett gatunät från 1806 som kan locka människor att stanna länge, och ett rikt kulturliv t.ex. i form av en av de bandtätaste kommunerna i landet med flera livespelningar varje vecka. Uddevalla har också en av landets största gymnasieskolor, som kan ges större plats och fylla centrum med liv och rörelse. Historisk förankring tillsammans med barns och ungas kultur är en kombination som kan ge Uddevalla större attraktivitet och identitet om de lyfts fram och synliggörs.

Förslag på möjliga insatser:

  • Flytta biblioteket till lokaler närmare centrum, t ex titta på sparbankens lokaler när de blir tomma eller till Sinclair med möjlighet för kombinerat skol- och folkbibliotek.
  • Lyft fram alla musikarrangemang samlat på stora bildskärmar i korsningen Kungsgatan-Drottninggatan.
  • Skapa en fast scen öppen för alla – och med hjälp av Kulturskolan och de estetiska programmen se till att den verkligen blir använd.
  • Skapa fler mötesplatser i centrum inklusive sittgrupper (med bord) så att folk stannar längre.
  • Utveckla den östra delen av centrum med sin historiska karaktär, inklusive Kungsgatans östra del och Margretegärdeparken, för att utveckla ett område att besöka och återvända till för fastboende och turister.
  • Ersätt alla gatuskyltar på gågatorna med blåvita historiska emaljskyltar och ersätt de papperskorgar som finns med enhetliga i historisk stil.
  • Illustrera branden år 1806 – som ett led i att berätta att därför ser centrum ut som det gör.
  • Satsa på muralmålningar på tråkiga fasader.
  • Placera ut liggbänkar längs Bäveån – skapar ”häng” och fäst ståbord runt träden – skapar lunchplatser.

– UR VALMANIFESTET 2014 –

 

Nyheter på Centrum

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter