Integration

Integration

Miljöpartiet vill verka för att Uddevalla invånare av olika åldrar och bakgrund blandas mer och vi vill lyfta fram de positiva sidor och möjligheter som invandringen ger Uddevalla och Sverige.
Vi vill ta tillvara Uddevallas och Uddevallabornas fulla potential, det finns alldeles för många av uddevallaborna som varken tar och ges tillräckligt med plats, för att därigenom bidra till ett levande och dynamiskt Uddevalla. 

Det här vill vi:

  • Vi vill att vi i vår stadsplanering tar särskild hänsyn till möjligheterna med ökad integration och sammanblandning av generationer och människor med olika bakgrund.
     
  • Vi vill arbeta för gratis kollektivtrafik som ett led i en miljöomställning och för främjande av integration och ett socialt hållbart samhälle. Om Kiruna kan så kan vi! Att kunna resa gratis betyder mycket för att bryta stillasittande och isolering bland såväl gamla som unga. Inledningsvis vill Miljöpartiet införa gratis bussåkande för unga och äldre inom Uddevalla kommun. Som ett steg till gratis kollektivtrafik för alla vill vi också titta på möjligheter såsom gratis badbuss genom kommunen under sommaren, gratis helgturer och gratis bussresor under skollov. Fria bussresor är ett sätt för stadens människor att få lättare att mötas. Det skapar idéer och utvecklingskraft och glädje samt främjar integration via möten människa mot människa.
     
  • Mötesplats Dalaberg har varit en stor framgång för Dalaberg och vi vill titta på möjligheten att utveckla en liknande mötesplats i centrum där personer med olika bakgrund har möjlighet att mötas och umgås.
     
  • Uddevallas föreningsliv står starkt med en lång och stark föreningstradition. Miljöpartiet vill verka för att Uddevallas olika föreningar stöds i att öppna upp för en ännu bredare rekrytering, då inte minst bland nya uddevallabor med olika bakgrund. Andelen föreningsaktiva med utländsk bakgrund är fortsatt låg vilket är synd då föreningarna utgör en viktig bas för det demokratiska samhället och de utgör en mötesplats för delaktighet och socialt kontaktknytande. I Lisa Kings rapport från 2013, Förening med förhinder – utlandsfödda i det civila samhället, skriver hon "trots en lång och förankrad föreningstradition är civilsamhället i Sverige ännu en relativt osynlig och slumrande resurs i integrationsarbetet".

 

– UR VALMANIFESTET 2014 –

Nyheter på Integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter