Kandidater

Kandidater

Att Miljöpartiet är med och styr gör Uddevalla grönare – vi påverkar och förändrar till det bättre. Vårt mål är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Därför vill vi fortsätta styra!

 

Vi tänker globalt och handlar lokalt!

Världen hänger samman och det vi gör lokalt påverkar globalt. Ett sådant exempel är den globala klimatfrågan. Lokalt kan vi göra det möjligt att lämna bilen hemma: ”Inte bilen under milen”. Vi vill fortsätta bygga ut och koppla ihop cykelbanor i hela kommunen, förbättra kollektivtrafiken och använda fossilfria drivmedel.

Konkret innebär det att vi prioriterar bra klimat- och miljöval när vi handlar mat, bygger och väljer energikällor. På samma sätt arbetar vi i alla politiska frågor, vi försöker koppla ihop den stora världen med det vi gör här i vår kommun. Vi förändrar till det bättre!

 

 


MPs förstanamn: Lars Eide Andersson, Ann-Marie Viblom, Jarmo Uusitalo, Karna Thomasdotter

Vi vågar vara positiva!

Det finns de som spelar på din rädsla, som vill att du ska se världen i svart. Vi vill istället vädja till din tro på det goda, på medmänsklighet och människans förmåga att samarbeta och lösa problem. Vi vill skapa ett samhälle utan rädsla, där vi känner gemenskap t.ex. genom kultur och idrott. Ett samhälle där alla är trygga i att skola och social omsorg fungerar. Konkret gör vi detta genom att bygga mer lokaler för skola och äldreomsorg och ge personal och brukare mer inflytande i verksamheten. Genom förebyggande arbete vill vi förbättra både fysisk och psykisk hälsa och skapa integration i samhället.

Ett samhälle som är ekologiskt och socialt hållbart är också ekonomiskt hållbart.

Läs mer vad vi vill göra i vårt valmanifest!

Nyheter på Kandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter