Valmanifest 2022 (kommer snart)

Valmanifest 2018

Att vi tänker långsiktigt gör att vi ofta föreslår saker som för andra kan verka utopiska eller flummiga, men gång på gång har våra förslag så småningom accepterats som konkreta och nödvändiga för att vårt samhälle ska överleva.

I det här valmanifestet beskriver vi vad Miljöpartiet vill göra på lokal nivå – i vår kommun Uddevalla.
 

Vi har i vårt majoritetssamarbete redan åstadkommit mycket, och vill här beskriva vad vi har gjort, och hur vi i Miljöpartiet vill fortsätta vårt arbete. När vi blickar bakåt och skriver ”vi har gjort” syftar vi på vad vi har åstadkommit i den rödgröna majoriteten under den senaste mandatperioden i Uddevalla kommun.

Vårt arbete har sin grund i de tre dimensionerna av hållbar utveckling:

  • Hållbar ekonomisk utveckling
  • Hållbar social utveckling
  • Hållbar miljömässig utveckling

De val vi gör idag formar framtiden. De investeringar vi gör idag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för en hållbar utveckling i ekologisk balans finns, och det är här och nu som omställningen måste ske. Miljöpartiet anser att kommunal verksamhet och kommunala beslut måste kopplas till konsekvenserna för de fattigaste och mest utsatta i lokalsamhället, både i Sverige och i hela världen, både för dem som lever i dag och för framtida generationer. Frågor om miljö och solidaritet måste vi driva parallellt.

Klimatfrågan handlar om solidaritet mellan generationer, mellan rika och fattiga och med naturen. Eftersom det är vi i den rika världen som står för de största utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, är det också vi som har störst möjlighet att minska dem. Vår politik vill ge röst till dem som inte har röst idag. Alla människor, barn såväl som vuxna, ska ges samma chanser och möjligheter. Mänskliga rättigheter ska få en central plats och att FN:s konvention om barnets rättigheter ska genomsyra alla beslut.

 

 

 

Nyheter på Valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter