Äldre

Kommunen kan främja pigga pensionärers friskvård genom att stödja föreningarna och erbjuda ett brett utbud av lokaler och verksamheter tillgängliga för äldre på dagtid. Miljöpartiet jobbar för ett tryggt boende, gemenskap och en meningsfull vardag för alla, oavsett boendeform.

Miljöpartiet vill

  • Bygg trygghetslägenheter samt seniorboenden med social gemenskap som en viktig prioritering i form av gemensamma ytor för umgänge, matlagning m.m
  • Fler mötesplatser och ökat aktivitetsutbud
  • Lättillgänglig vård och geriatrisk kompetens för de som behöver, oberoende av boendeform

Kommunen kan främja pigga pensionärers friskvård genom att stödja föreningarna och erbjuda ett brett utbud av lokaler och verksamheter tillgängliga för äldre på dagtid. När hjälpbehoven ökar får det inte betyda otrygghet och isolering. Vi vill satsa på god mat i gemenskap och aktiviteter även för de med försämrade funktioner. Utveckling av verksamheter som Café 4an är viktig för att kunna arbeta mer med den sociala tryggheten för våra äldre. Ett tryggt boende, gemenskap och en meningsfull vardag för alla, oavsett boendeform. Musik, rörelse, konst, vistelse i vinterträd- gård och kontakt med djur är exempel på sådant som kan bidra till välbefinnandet. Parksoffor, fina växter och tillgängliga promenadvägar är annat som gör livet lättare för både äldre, anhöriga och personal.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: