Bostäder

Egna hem, bostadsrätter och hyresrätter har sin plats i ett väl fungerande samhälle. Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.

Miljöpartiet vill

  • Bostäder och service samlas i första hand i och kring tätorterna nära allmänna kommunikationer
  • Anställ en Stadsarkitekt för hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus
  • Kommunens goda jordar ska inte bebyggas. De behövs både nu och i framtiden för odling och matproduktion

Egna hem, bostadsrätter och hyresrätter har sin plats i ett väl fungerande samhälle. Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Naturen med sitt djurliv, skogarna, stränderna och kulturlandskapet tillsammans med närheten till storstaden är det som gör vår kommun attraktiv att leva och bo i. Det ska vi vara rädda om och förvalta på bästa sätt. Miljöpartiet vill ställa tydliga miljökrav i alla byggprojekt, bygg i så stor utsträckning som möjligt på redan hårdgjorda ytor, påhöjden och i trä. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: