Kollektivtrafik

Tillsammans med landstinget ska vi driva på för att utveckla buss- och tågtrafiken i kommunen. Tätare turer, nya linjer och kabinbanor är exempel på hur trafiken kan utvecklas. Självklart ska Upplands-Bro tillhandahålla laddningsställen för elfordon samt öka tillgängligheten på biogas. Det ska vara bekvämt och effektivt att åka kollektivt, inte minst vid byte av trafikslag. Vi vill ha elbilspool för medborgare.

Miljöpartiet vill

  • Kvarts- eller tiominuterstrafik för pendeltågen till Bro. Tätare bussturer och nya rutter. Bättre busspassning med pendeltågen, tvärförbindelser, trafik på vatten.
  • Ett samlat grepp kring miljön vid pendeltågsstationerna löser problem med tillgänglighet för såväl pendlare som andra
  • Fler och säkrare cykelparkeringar inte minst för elcyklar

Tillsammans med landstinget ska vi driva på för att utveckla buss- och tågtrafiken i kommunen. Tätare turer, nya linjer och kabinbanor är exempel på hur trafiken kan utvecklas. Självklart ska Upplands-Bro tillhandahålla laddningsställen för elfordon samt öka tillgängligheten på biogas. Det ska vara bekvämt och effektivt att åka kollektivt, inte minst vid byte av trafikslag. Vi vill ha elbilspool för medborgare.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: