Bostäder

Bostäder

Egna hem, bostadsrätter och hyresrätter har sin plats i ett väl fungerande samhälle. Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.

Miljöpartiet vill

Egna hem, bostadsrätter och hyresrätter har sin plats i ett väl fungerande samhälle. Vi vill bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Naturen med sitt djurliv, skogarna, stränderna och kulturlandskapet tillsammans med närheten till storstaden är det som gör vår kommun attraktiv att leva och bo i. Det ska vi vara rädda om och förvalta på bästa sätt. Miljöpartiet vill ställa tydliga miljökrav i alla byggprojekt, bygg i så stor utsträckning som möjligt på redan hårdgjorda ytor, påhöjden och i trä.  

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter