Ett mer hållbart Uppsala med Miljöpartiet i styret

Ett mer hållbart Uppsala med Miljöpartiet i styret

Mycket av miljö- och klimatarbetet görs i kommunerna och vi måste som kommunpolitiker våga gå före och ta ansvar för kommande generationer.
Våra kommunalråd Linda Eskilsson och Rickard Malmström hade i lördags en uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet. I artikeln sammanfattar de vad som har gjorts på miljö- och klimatområdet i Uppsala. Och vad som måste göras för att Uppsala ska bli en hållbar kommun. Ett arbete där Miljöpartiet är, har varit, och tänker fortsätta vara pådrivande.


Klimatutsläppen i Sverige minskar. Det är glädjande. Men det går för långsamt.  Vi måste göra mycket mer för att skapa en hållbar värld. Och ett hållbart Uppsala. Mycket av miljö- och klimatarbetet görs i kommunerna och vi måste som kommunpolitiker våga gå före och ta ansvar för kommande generationer.

Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna nu styrt kommunen i ett år. Vi tycker samarbetet fungerar bra och gläds över att ha nått framgång i viktiga gröna frågor.

Vi ska stärka möjligheten till friluftsliv och den biologiska mångfalden i den växande staden och på landsbygden. Viktiga naturtyper för hotade arter ska bevaras, förstärkas och nyskapas. Djur och växter ska ges möjlighet att sprida sig i gröna korridorer mellan stadens gröna lungor som Stadsskogen och Hågadalen. Miljöpartiet är emot exploateringen av Blodstensskogen och vi jobbar nu för att Hammarparken ska bevara sin viktiga roll som grön korridor för djur och friluftsliv.
Styret har tagit beslut om att göra en ordentlig satsning på friluftsområdena Fjällnora, Ulva kvarn, Sunnerstagropen, Hammarskog och Björklinge. Vi kommer också att inventera tätortsnära natur- och friluftsområden för att bilda fler naturreservat.

År 2030 ska den sista droppen bensin och diesel säljas i Uppsala kommun. Det har kommunfullmäktige beslutat. År 2030 ska alla fordon på kommunens gator och vägar vara fossilfria. För att nå dit måste vi som politiker ta modiga beslut och där är Miljöpartiets roll att vara pådrivande. Kommunens klimatmål får inte stanna på pappret.

I staden ska cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras. Förra året invigde vi vårt första cykelgarage, sänkte hastigheterna på våra gator och byggde ut cykelnätet med bland annat fler snabbcykelleder. Fler cykelbanor och cykelparkeringar ska byggas, våra torg användas för torghandel istället för bilparkering och kollektivtrafiken byggas ut med en kapacitetsstark spårväg.

Transporternas utsläpp i staden handlar också om luftkvalité och en levande stad. På bland annat Kungsgatan i Uppsala uppnår vi inte våra luftkvalitetsmål. Luften vi och våra barn andas in är skadlig för liv och hälsa. Att minska trafikens skadliga utsläpp i Uppsala är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Med färre bilar på våra gator får vi både renare luft och en tryggare, mer levande stad.

På landsbygden kommer bilen fortsätta att vara ett viktigt transportmedel. Men bra kollektivtrafik ska finnas också där.  För att främja en hållbar pendling i hela kommunen investerar vi stort i fler pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter och fler cykelbanor inom och till tätorter på landsbygden. De kommande åren kommer fler pendlarparkeringar att byggas i Storvreta, Allmunge, Vattholma, Björklinge, Vänge och utmed 288:an.

En levande landsbygd där allt fler väljer att bosätta sig är viktigt för en hållbar utveckling. Det är också omställningen av det svenska jordbruket. Miljöpartiets mål är ett 100 procent ekologiskt jordbruk. Vi vill införa ett mål för självförsörjningsgraden i Sverige på 80 procent och öka skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark.
Som kommunalråd för Miljöpartiet arbetar vi för att Uppsala ska fortsätta ligga i framkant i arbetet med miljö, klimat och naturvård. Vi kommer att ta fler viktiga steg under mandatperioden för ett mer hållbart Uppsala.

Linda Eskilsson och Rickard Malmström, kommunalråd (MP)

Relaterade nyheter

Uppsala, 22 mars 2021

Ett fossilfritt Uppsala är möjligt

Uppsala, 18 mars 2021

Kommer vi att vara fossilfria 2030? Svar till Fridays For Future

Uppsala, 9 december 2020

Mer medvind åt cyklisterna!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter