Kommer vi att vara fossilfria 2030? Svar till Fridays For Future

Hur ska kommunens klimatmål förverkligas? Kommer vi att vara fossilfria 2030? Och vad kommer det att betyda i vårt vardagliga liv? Fridays For Future ställer viktiga frågor till Rickard Malmström och Erik Pelling. Som svarar att mycket görs, men att mycket mer behöver göras.

Hur ska kommunens klimatmål förverkligas?  Kommer vi att vara fossilfria 2030? Och vad kommer det att betyda i vårt vardagliga liv? Astrid Arvidson, Karla Backlund, och Aino Matthis, Fridays For Future, ställer viktiga frågor i sin insändare i UNT (12/3)

Enligt beslut i fullmäktige ska Uppsala kommun vara klimatpositivt 2050. Redan 2030 ska utsläppen från energianvändning och transporter inom Uppsala kommun som geografiskt område vara fossilfria. Kommunens egna fordon och maskiner når dit inom något år, men även kommuninvånarnas resor måste ställas om. Därför är hållbara transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik i fokus när vi nu tar fram en mobilitetsplan för kommunen. Den ska se till att gång, cykel och kollektivtrafik faktiskt blir det snabba, smidiga och hälsosamma som de flesta väljer. Vi investerar även i fler laddstationer och pumpar för biogas från vårt reningsverk för att de motorfordon som används 2030 ska kunna gå på el eller miljövänliga förnybara bränslen.

När Uppsala utvecklas arbetar vi strategiskt för energieffektivt och klimatsmart byggande och att främja cirkulär ekonomi i nya och gamla stadsdelar. En förändrad konsumtion är också nödvändig för att möta klimatkrisen och planetens behov. Att handla ekologiskt, reparera saker, köpa begagnat, hyra mer och köpa färre nya kläder och prylar är några sätt att minska sitt klimatavtryck.

Ett fantastiskt arbete görs i organisationer och företag i Uppsala klimatprotokoll. Att även peppa och engagera alla medborgare för att hitta de enkla och nödvändiga förändringarna är nu nästa steg. Klimatveckans aktiviteter nästa vecka är ett sätt där vi kommer inspirera och visa hur ett bättre liv kan vara svaret på att bli klimatsmart. Utan engagerade medborgare kan vi inte hejda klimatförändringarna, och självklart vill vi ha fortsatt dialog med Fridays For Future. Pandemin har satt stopp för era demonstrationer och våra möten. Men låt oss återuppta dem så fort det går.

Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: