Tänkt om; Det är nu vi har chansen att skapa ett hållbart samhälle

Vi måste lära oss av coronakrisen för att bygga ett starkare, hållbart samhälle, skriver Linda Eskilsson, Rickard Malmström, Malena Ranch och Maria Gardfjell i UNT.

Grön omställning
Tänk om det är nu vi har chansen att skapa ett hållbart samhälle

Coronaviruset skakar nu om våra liv. Många har drabbats av sjukdom. Många, främst alla inom vården som utgör frontlinjen mot viruset, har en oerhört tuff arbetssituation. Många upplever oro över sin ekonomi, anställning och framtid. Vi kommer alla bära med oss det vi upplevt år 2020.

I denna svåra kris så är det positivt att se människors engagemang, solidaritet och tillit till vårt gemensamma samhälle. Vi ser prov på mänsklig innovationskraft med individers idéer och företag arbetar med att ställa om och övervintra krisen. Samarbete präglar politiken.

Det är sannolikt att fler pandemier kan drabba världen i framtiden. Oerhörda risker är också förknippade med klimatförändringen.

Coronapandemin har satt strålkastarljuset på samhällets sårbarhet och vi måste lära av det och bygga ett ännu starkare samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Ett samhälle som är modernt,fylls av framtidstro och når målen i Agenda 2030.

En omstart måste bygga på hållbar utveckling. Vår ekonomi kan inte vara beroende av just-in-time och ohållbar tillväxt baserat på fossila bränslen. En omstart måste värna ekosystemen och sätta stopp för massutrotning av växter och djur. En omstart måste sätta demokrati, mänskliga rättigheter och människors lika värde högst.

Det har blivit uppenbart att  beredskapen måste stärkas.. Det behövs säker försörjning av mat, läkemedel och andra samhällsviktiga produkter i Sverige i händelse av kris.

Vi kan inte som nu vara så beroende av medicinskt material från enstaka producenter, utan behöver bygga upp tillverkning såväl i Sverige som i EU.

Vi måste utveckla ett motståndskraftigt samhälle och ett starkt civilt försvar för att möta olika slags kriser - oavsett om de orsakas av klimathot, pandemier, eller andra hot.

När det handlar om klimatet måste vi arbeta såväl kortsiktigt förebyggande som långsiktigt. Klimatpolitiken handlar om en omställning till ett hållbart samhälle såväl i Sverige som globalt för att trygga liv för framtida generationer. Klimatförändringar pågår redan nu och kommer förvärras med mer av extremväder som orsakar torka och översvämning. Redan denna sommar ser ut att kunna bli ytterligare en torr sommar i stora delar av landet, vilket kan drabba jordbruket och vattenförsörjningen hårt.
Sverige har idag för låg självförsörjningsgrad av livsmedel, och vi måste  utveckla en högre självförsörjningsförmåga och att säkra matproduktion för minskad sårbarhet i hela livsmedelskedjan, bl a genom att minska beroendet av importerade insatsvaror som konstgödsel, bekämpningsmedel och drivmedel. Vi behöver säkra att att svenska lantbrukare och svenska livsmedelsföretag ges förutsättningar att ha en långsiktigt hållbar produktion av den mat vi faktiskt kan producera här. Det är glädjande att lokalt producerad mat fått ett uppsving under krisen. En inhemsk produktion av förnybara bränslen istället för import av fossila bränslen stärker vår säkerhet.

Coronakrisen har resulterat i påtagliga miljöeffekter. Natur och djurliv har gynnats av minskad mänsklig påverkan. Stadsbor i världens megastäder har upplevt blå himmel istället för smog, luften inte samma farliga nivåer av skadliga partiklar. Även i Uppsala innehåller luften på Kungsgatan mindre föroreningar. Allt detta är resultatet av en dramatisk inbromsning. . En långsiktigt förbättrad miljö och stopp för klimatförändringar kan bara nås genom en genomtänkt planerad hållbar omställning, inte på grund av en pandemi.
Att vi som nu ställer upp och hjälper varandra måste fortsatt bli ett naturligt inslag i ett hållbart samhälle. Solidariteten är den gröna politikens svar för att skapa ett samhälle där människor kan leva ett gott liv och möta de kriser vi ser i världen.
Framtiden skapar sig inte själv. En grön omställning ger ett hållbart samhälle.

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd Uppsala
Rickard Malmström (MP), kommunalråd Uppsala
Malena Ranch (MP), regionråd
Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: