Uppvidinge

Lyssna
Våra prioriteringar

Vindkraft.

En ansvarsfull utbyggnad

Närproducerat.

Gifter.

I kommunen finns flera förgiftade markområden, vilka vi anser det är mycket angeläget att sanera innan gifterna sprider sig i vattendragen.

Bostäder.

En kommun som vill växa måste kunna erbjuda attraktiva bostäder.

Flyktingar och migration.

Kvalitet i äldreomsorgen.

Mp vill öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Barn och skola.

Miljöpartiet de gröna Uppvidinge

Kontakt