Uppvidinge

Våra prioriteringar

Vindkraft.

En ansvarsfull utbyggnad

Närproducerat.

Närproducerade råvaror i våra kommunala kök

Gifter.

I kommunen finns flera förgiftade markområden, vilka vi anser det är mycket angeläget att sanera innan gifterna sprider sig i vattendragen.

Bostäder.

En kommun som vill växa måste kunna erbjuda attraktiva bostäder.

Flyktingar och migration.

Så vill vi förbättra bostadssituationen

Kvalitet i äldreomsorgen.

Mp vill öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Miljöpartiet de gröna Uppvidinge

Kontakt