Bostäder

Ett tryggt hem är en av de viktigaste grundstenarna för varje människa. Vi vill bidra till tryggheten genom att öka möjligheten att få ett boende i Vadstena, rusta upp gamla kommunalägda bostäder och ha energisparande och miljövänliga lösningar både i gammalt och nytt.

Vi Gröna i Vadstena vill:

 

Byggnation

Bostäder för alla! För att öka antalet unga som vill bo här behövs fler alternativ av mindre och prisvärda boendeformer.  

 

 

Miljö
Ha miljötänk i material och byggteknik. Vi vill ha friska och trygga medborgare, då behövs friska och trygga bostäder. Vi vill ha upprustning av kommunens gamla bostäder med hälsosamma material och energisparande lösningar.

 

 

Klimatsmart

Uppmuntra nyttjandet av tak till solceller och takodlingar. MP Vadstena uppmuntrar självförsörjning av energi och mat.

 

"Vi vill ha friska och trygga medborgare, då behövs friska och trygga bostäder!"