Demokrati

För en fungerande demokrati behöver avståndet mellan medborgare och politiker minskas. Vi behöver föregå med gott exempel, vara tillgängliga, hålla god ton och visa på samarbetsvilja.

 

Vi Gröna i Vadstena vill:

 

Medborgarinflytande
Öppna upp det politiska arbetet. Se till att kommunens on-linedialog kan återupptas och verka för att få in fler medborgarförslag.

 

Väljardialog

Vi i MP Vadstena vill vara tillgängliga, transparenta och lyssna på er som röstar på oss. Vi kommer att använda vår Facebookgrupp till att återkoppla till er, hur vi driver de frågor som vi går på val på, och finnas där för att svara på frågor och synpunkter.

 

Politiskt klimat

Föregå med gott exempel i den lokalpolitiska debatten. Tala på ett begripligt sätt, bemöta våra meningsmotståndare respektfullt och ha en öppenhet för att samverka i problemlösning. Att sätta invånarnas bästa först, helt enkelt.

 

Tala på ett begripligt sätt, bemöta våra meningsmotståndare respektfullt och ha en öppenhet för att samverka i problemlösning. Att sätta invånarnas bästa först, helt enkelt.