"Vättern hotas av en miljökatastrof"

det menar Andreas Vos som dykt och tagit prover i Vättern, i en artikel i MVT från 27/7.

Läs mer här: 

http://mvt.se/nyheter/vadstena/vattern-hotas-av-en-miljokatastrof-om5372477.aspx

 

Som ett svar på detta och andra hot har Margareta Fransson (förstanamn på riksdagslistan för Miljöpartiet i Östergötland), Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson och Emma Hult, bostadspolitisk talesperson nyligen presenterat ett 10-punktsprogram för att skydda Vättern. Dessa är:

 

- minska miljöpåverkan på alla våra vatten

- göra dricksvatten till riksintresse 

- minska övergödningen, fasa ut användningen av miljögifter och utsläpp av läkemedelsrester j vattnet

- utreda förutsättningarna för att flytta försvarets övningar

- förhindra spridningen av mikroplaster och att färre engångsartiklar av plast används. 

- införa hyberavdrag

- striktare krav på hållbarhet för produkter

- modernisera minerallagsstiftningen

- höja mineralavgiften och 

- underlätta återvinningen av produkter

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: