Landsbygd

För en god landsbygdsutveckling behöver service i form av exempelvis skola och kollektivtrafik fungera.

Efter beslut som gick Miljöpartiet emot gällande nedläggning av Rogslösa skola ställer vi oss positiva till etablering av en ny landsbygdsskola. Exempelvis i form av en friskola i Rogslösa.

Verka för seniorboende i Borghamn – för att möta det behov som finns och för att få igång en flyttkedja.

Verka för möjligheter till kollektivtrafik även på landsbygden. 

"..mindre klasser, närhet till det gröna och minskad stress för lärarna"