Turism

Vi engagerar oss för partiöverskridande samarbete för besöksnäringen. Kommunen behöver ta större ansvar för strategi och planering, ansvara för att information är tillgänglig och översatt till olika språk. Vi vill sprida stoltheten vi gröna känner för vår bygd!

Vi Gröna i Vadstena vill

 

Information
Att kommunen ser till att aktuell information är lättillgänglig och översatt till flertalet språk.

 

Matturism
Att vi lyfter fram våra matproducenter och matentreprenörer med stolthet, stimulerar både produktion samt servering av närodlat och ekoprofilerade råvaror.

 

Tillgänglighet
Vi vill jobba för ökad tillgänglighet, både bildligt och bokstavligt. Vi vill underlätta för funktionsnedsatta att ta del av vårt utbud. Få en överblick som säkerställer att vi har något för alla. Grön turism, kulturturism och matturism - vi ser möjligheterna som oändliga!

 

"..att vi lyfter fram våra matproducenter och matentreprenörer med stolthet"