Återbruk och återvinning

Efter att ha drivit frågan i två mandatperioder kommer vi nu äntligen genom SÅM att få FNI (fastighetsnära insamling) och insamling av komposterbart material.

Men bara återvinning är inte tillräckligt. Vi måste även jobba för en minskad konsumtion av ändliga resurser och öka livslängden på allt som redan har producerats, genom återanvändning och reparationer.

Vi vill därför att återvinningscentralen utvecklas till en kretsloppspark. I en Kretsloppspark samlas avfallssortering, återvinning och återanvändning på en och samma plats. Kretsloppsparken gör det möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin och styra mot ökad återanvändning eftersom avfall till förbränning och deponering minskar. Den största skillnaden mot dagens återvinningscentral är en återbruksverksamhet med lager och reparation av återanvändbara produkter och second hand-varor. 

Det ska vara lätt att göra rätt och man ska inte behöva äga en bil för att ta sig till ÅVC. Vi vill därför att någon av återvinningsstationerna i varje centralort även ska kunna ta emot mindre föremål för materialåtervinning och återanvändning. 

Vi ska arbeta för:

  • Utveckla ÅVC till en kretsloppspark
  • Utveckla återvinningsstationerna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: