Vaggeryd

Miljöpartiet i Vaggeryds kommun vill ha en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun som förbättrar individens livskvalitet, genom gemenskap och glädje!

 

Våra övergripande mål för Vaggeryds kommun:
  • Natur- och miljömedvetna invånare och företag
  • Social trygghet och integration för alla
  • Kommunen – en attraktiv arbetsgivare
  • Klimatneutral kommunal verksamhet
  • Ökad närdemokrati
  • Bredband via fiber till alla
  • Giftfri miljö
  • Nylagad ekologisk mat i kommunal verksamhet
  • Kultur för alla
  • Barn- och genusperspektiv i alla beslut

Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.
Våra prioriteringar

Skola och utbildning.

Kommunen ska ge sina skolelever en trygg och säker skolgång med möjlighet för varje elev att trivas och växa.

Klimat och Miljö.

Klimathot och miljöproblem skapas i regel lokalt men påverkar globalt. Därför måste vi tänka globalt och handla lokalt.

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Alla har rätt till en god och näringsriktig mat - fri från gifter och kemikalier.

Kommunikationer.

I Vaggeryds kommun ska så många som möjligt kunna använda kollektivtrafik. Det ska vara enkelt och bilfritt att ta sig från dörr till dörr.

Miljöpartiet de gröna Vaggeryd

Kontakt