Vaggeryd

Det är inte barnen som ska lösa miljöfrågorna. Det är du och jag. Här och nu. 

 
När vi började vårt arbete här i Vaggeryds kommun för åtta år sedan såg vi ett stort arbete framför oss. Det fanns så oerhört mycket att göra på miljöområdet. Det finns fortfarande väldigt mycket att göra, men vi kan med glädje meddela att vårt arbete har gett resultat. Bland annat: 
 • Kommunen har en målsättning att bli helt fossilbränslefri
 • Påbörjat avskaffande av CookChill i kommunens kök, redan nu finns tillagningskök och fler är planerade!
 • Vi har mer ekologiska och närproducerade råvaror
 • Kommunen har en målsättning att alla ska få bredband via fiber och utbyggnaden har tagit fart
 • Vi har snart en vindbruksplan
 • Nya bostadsområden planeras med större hänsyn till omgivande miljö
 • Fastighetsnära insamling av kompost och förpackningar är beslutad att införas
 • Solenergi tillvaratas på flera kommunala fastigheter
 • Det finns en plan för att göra den kommunala fordonsflottan mer miljövänlig - och det byggs laddstationer
 • Det byggs mer cykelvägar
 • Kommunen har påbörjat ett arbete med “giftfri förskola”
 • Det nya miljöprogrammet tas fram i samarbete med samtliga partier, ett initativ från oss i Miljöpartiet
 

Bläddra ner för att läsa mer om vår politik under rubriken "Frågor Vaggeryd A-Ö". Våra kandidater till kommunfullmäktige hittar du under rubriken "Nyckelpersoner". Hela kommunlistan kan du se här.

 
Vi behöver fler stöttande medlemmar och engagerade politiker. Är du nyfiken på vad det innebär att vara medlem eller förtroendevald? Skicka din fråga via e-post eller vår sida på Facebook så svarar vi direkt! Här kan du bli medlem!

Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.
Våra prioriteringar

Ekologisk och närlagad mat i skola och omsorg.

Omställningen av den kommunala matproduktionen som Miljöpartiet redan initierat ska fortsätta och fullföljas. ​Mat ska lagas på plats och serveras nylagad.

Klimat och Miljö.

Klimatfrågan är en av våra viktigaste frågor. Genom Femklövern och den av Miljöpartiet initierade miljöprogramsgruppen har vi fått igenom ett mål att kommunen ska bli fossilbränslefri. Vi vill fortsätta jobba för mer förnybar energi, fler cykelvägar, bättre kollektivtrafik och klimatsmarta byggnader. På sikt måste kommunen bli helt klimatneutral.

Återbruk och återvinning.

Efter att ha drivit frågan i två mandatperioder kommer vi nu äntligen genom SÅM att få FNI (fastighetsnära insamling) och insamling av komposterbart material.

Rekreation och motion.

Föreningslivet är till stor nytta och glädje för många. För att hänga med behöver kommunen tänka nytt vad gäller synsätt och möjligheter att kunna lämna kommunalt stöd till nya typer av aktiviteter. Kommunen måste bli bättre på att stödja ideella krafter.

Sociala investeringar.

Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar. Men det är möjligt att visa att det lönar sig att arbeta förebyggande mot utanförskap.

Miljöpartiet Vaggeryd

Kontakt