Lokal demokrati

Den demokratiska utvecklingen bärs upp av människor som vill engagera sig i det politiska arbetet. Miljöpartiet i Vaggeryds kommun vill se en långsiktigt hållbar politik som sträcker sig längre än en mandatperiod.

För att åstadkomma det behöver vi ett bredare politiskt samtal baserat på respekt för varandra och gemensamma mål. Politiken måste ges utrymme för djupare samarbeten och diskussioner över partigränserna. Men vi måste samtidigt inse att alla frågor inte når kommunen genom politikerna. Kommunen måste därför ställa om mot ännu mer av direkt kommunikation med medborgarna. Både genom digitala och fysiska kanaler.

Vi ska arbeta för:

  • Fortsatt satsning på dialoger och möten direkt med kommunmedborgarna
  • Skapa en digital medborgarportal där man kan kommentera aktuella ärenden och delta i enkäter och vägledande omröstningar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: