Nylagad, ekologisk, närproducerad mat

Omställningen av den kommunala matproduktionen som Miljöpartiet redan initierat ska fortsätta och fullföljas. ​Mat ska lagas på plats och serveras nylagad.

Vi gick till val på att avskaffa den storskaliga Cook Chill-produktionen i kommunens kök. Redan nu finns tillagningskök på äldreboendet Furugården och fler är planerade inom äldrevården, skolan och förskolan. Ombyggnaden av våra mottagningskök till riktiga tillagningskök ser vi som nyckeln till att kunna utveckla måltiderna med bättre målgruppsanpassning, mer delaktighet och minskat matsvinn.

Inom de kommunala verksamheterna ska det serveras nylagad mat i trevliga miljöer. En ökad andel ekologisk matproduktion betyder minskad besprutning vilket i sin tur lindrar den utbredda bi- och insektsdöden. Under den kommande mandatperioden vill vi fortsätta öka andelen närproducerad och ekologisk mat och införa en vegetarisk dag varje vecka. Klimatsmart och miljövänlig mat är också hälsosam mat. 

Vi ska arbeta för:

  • Mat ska lagas på plats och serveras nylagad
  • Minskad användning av hel- och halvfabrikat
  • En vegetarisk dag varje vecka
  • Åtgärder för att minska matsvinnet
  • Ökad andel närproducerade och ekologiska råvaror

Mat ska lagas på plats och serveras nylagad.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Ekologisk och närlagad mat i skola och omsorg