Samhällsplanering och byggande

Genom en miljövänlig och framsynt samhällsplanering formar vi grunden för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Bostadsplaneringen ska vara i samklang med miljö- och naturvärden. Vi ska låta det gröna i tätorterna ta plats.

Cykel- och promenadvägar ska prioriteras för att främja en hälsosam och miljövänlig livsstil. Nya bostadsområden ska planeras med hänsyn till mark och topografi så att dessa smälter in i terräng och omgivning. Befintliga träd ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill bygga energieffektiva byggnader med förnybara, naturliga material. Nya byggnader ska i större utsträckning byggas av trä. Vi vill att en solenergikalkyl tas fram för samtliga kommunala byggnader och en investeringsplan tas fram med målet att förverkliga alla projekt där återbetalningstiden är under 15 år.

Vi ska arbeta för:

  • Energieffektiva byggnader i naturliga material
  • Mer solenergi på kommunala fastigheter
  • Prioritera gång- och cykeltrafikanter i tätorterna
  • Öka takten i utbyggnaden av cykelvägar
  • Förbättra kollektivtrafiken

Ingen ska behöva avstå cykling eller promenad för att det känns osäkert.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Samhällsplanering och byggande