Digitalisering

En bra och tillgänglig it-infrastruktur är en viktig del i ett öppet samhälle. Vi vill satsa på digital kommunikation med fiberuppkopplingar till alla hushåll och företag. Detta skapar förutsättningar för nyföretagande och arbete hemifrån. Speciellt ger det företag på landsbygden bättre förutsättningar att utvecklas.

Den fiberutbyggnad vi länge drivit på är nu på väg att förverkligas. Detta skapar förutsättningar för nyföretagande och arbete hemifrån. Det företag på landsbygden bättre förutsättningar att utvecklas, och bidrar till att minska resandet. Vi vill fortsätta bevaka att utbyggnaden fullföljs för att omfatta alla hushåll i kommunen. 

När alla har tillgång till ett rejält bredband kan vi gå vidare och skapa möjligheter till förbättrad trygghet, demokrati och service genom bättre digitala tjänster till medborgarna. För att bättre kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter vill vi undersöka möjligheterna till en gemensam IT-organisation tillsammans med kommunerna inom GGVV.

Vi ska arbeta för:

  • Bredbandsuppkoppling till alla hushåll i hela kommunen
  • Satsa på digitalseringens möjligheter
  • Undersök gemensam IT-organisation inom GGVV

Alla ska ha tillgång till en rejäl bredbansanslutning via fiber.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Bredband och e-tjänster