Satsa på personalen för en varmare omsorg i Vaggeryds kommun

Satsa på personalen för en varmare omsorg i Vaggeryds kommun

Debattartikel av Björn Karlsson
För någon vecka sedan kunde vi läsa om hur socialdemokraterna vill lyfta äldreomsorgen. Vallöftet "Äldreomsorgslyft med traineejobb" presenterade de den 4e augusti. Vi tycker att artikeln innehåller många bra idéer. 

Bl.a. vill socialdemokraterna att heltid ska vara norm, delade turer ska avskaffas och att missbruket av visstidsanställningar ska stoppas. Med traineejobb och bättre planerade yrkesprogram med arbetslivsanknytning ska även det framtida behovet av undersköterskor och vårdbiträden täckas.

Miljöpartiet de gröna i Vaggeryds kommun tycker att det är rätt väg att gå, men vi vill mer. 

Vaggeryds kommuns personalpolitik behöver bli varmare. Vi har tidigare läst och hört om att arbetsbelastningen ökat, sjukskrivningar tilltagit, dålig arbetsmiljö, och inskränkt säkerhet för de äldre. Listan är tyvärr lång. Ändå har personalen lyckats bemöta omsorgstagarna med delaktighet, värme och värdighet. Vilket verkligen visar att det är en motiverad yrkeskår. Men personalen orkar inte hur länge som helst under de omständigheter som råder nu. Ska man orka jobba heltid inom vården så krävs det en god arbetsmiljö. En arbetsplats som har satsat på personalkompetens och samtidigt gett en ersättning för den. En arbetsgivare som lyssnar på sina arbetstagares åsikter. En medarbetare som inte är för stressad utan utvilad. 

Och att ha tid till att stanna upp och dela en stund med en av de boende.

För att säkerställa en bättre och varmare omsorg så vill vi att Vaggeryds kommun som arbetsgivare ska. 

  • Se till att fler vill stanna kvar inom vårdyrket. Från erfarna ordinarie personal förmedlas yrkesstolthet och Välbefinnande till de nyanställda.
  • Satsa på kompetensutveckling och ersätt den som tar ansvar med ett vettigt lönepåslag som motiverar.
  • Satsa på en hållbar ledning som inte byts ut eller slutar eftersom. Då kommer cheferna lära känna sina medarbetare.

Vi vill att Vaggeryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme inom all omsorg. Personalen är vår viktigaste resurs och tillsammans med medborgarna förmedlar de bilden av Vaggeryds kommun. Bättre marknadsföring finns inte. Här bör vi lägga allt krut vi orkar under den kommande mandatperioden.

 

Björn Karlsson 

Miljöpartiet de gröna i Vaggeryds kommun

 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter